Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Παρουσίαση του προγράμματος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: Παρουσίαση  Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, οι προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και οι διαδικασίες εκπόνησης, αξιολόγησης και απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος. Η οργάνωση και λειτουργία του κύκλου Διδακτορικών Σπουδών υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017) για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 2

Αντικείμενο και Σκοπός Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Άρθρο 3 Απονεμόμενοι Τίτλοι Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει: Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Ο χορηγούμενος τίτλος είναι του: Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης Διδακτορικών Σπουδών Τα αρμόδια όργανα διοίκησης των Διδακτορικών Σπουδών είναι (άρθρο 31 παρ. 1, ν. 4485/2017):

1. Η Συνέλευση του Τμήματος Πιο συγκεκριμένα: Συνέλευση του Τμήματος Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων στο πρόγραμμα Δ.Σ., 2. συγκροτεί τις επιτροπές επιλογής, τις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές και τις εξεταστικές επιτροπές των υποψήφιων διδακτόρων, 3. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί ο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης, 4. ανακηρύσσει και ορκίζει τους Διδάκτορες, 5. συγκροτεί επιτροπές με στόχο την βέλτιστη λειτουργία του Δ.Π.Σ., και 6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 5.α. Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν οι: • κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και γενικά κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. • μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει αποδεδειγμένα εξαιρετική επίδοση και ερευνητικό έργο όπως δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ευρεσιτεχνία, κα., μπορεί να γίνεται δεκτός με ειδική αιτιολόγηση από τη Συνέλευση του Τμήματος ως υποψήφιος διδάκτορας. Στην περίπτωση αυτή, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Δ.Σ. πρέπει κατά προτίμηση να έχουν βαθμό Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, τουλάχιστον οκτώ (8). Για υποψηφίους που δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου ή υποψηφίας.

5.β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν: 1. Αίτηση του υποψηφίου για εισαγωγή στο πρόγραμμα Δ.Δ., έντυπο της οποίας διατίθεται από τη γραμματεία του Τμήματος, αναγράφοντας τον προτεινόμενο τίτλο, τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης. 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, και πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας, εφόσον απαιτούνται, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.1 , από όλα τα ιδρύματα που αποφοίτησαν. 3. Αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου. 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στο οποίο θα αναφέρονται το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, οι ερευνητικοί στόχοι, η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα και την επιστήμη, η βασική βιβλιογραφία καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. 6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Συνέλευσης, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. 7. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα πρέπει να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος. 8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 9. Μια φωτογραφία. 5.γ. Αξιολόγηση Η αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος να εκτελεί τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, άρθρο 38 του ν. 4485/2017 και στον παρόντα κανονισμό, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Εν συνεχεία, υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς του επιτροπής, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη της το υπόμνημα της Επιτροπής και συνεκτιμώντας τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Αιτήσεις για έγκριση τροποποίησης του θέματος ή/ και του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται από τον υποψήφιο με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του. Στην περίπτωση που η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώσει ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της Δ.Δ., θεωρεί ότι αυτή αποτελεί νέο αίτημα έγκρισης Δ.Δ. Κατά την έγκριση του αιτήματος για εκπόνηση Δ.Δ., η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη την εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη της τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει κατά περίπτωση ο υποψήφιος στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. ή/και του Δ.Μ.Σ., καθώς και τις απαιτήσεις της υπό εκπόνηση Δ.Δ., αναθέτει στον υποψήφιο διδάκτορα την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων σύμφωνα με το άρθρο 6.β.i. Η συμμετοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την προφορική εξέταση του υποψήφιου, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Άρθρο 6

Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών

6.α.i. Επιβλέποντες και Συμβουλευτικές Επιτροπές Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μ.Π.Δ. που ανήκει σε μία από τις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και από δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκπόνησης της Δ.Δ., με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον επιβλέποντα. Στην περίπτωση που προκύψει θέμα αντικατάστασης του επιβλέποντος, η εκπόνηση της διατριβής συνεχίζεται κανονικά με την αιτιολογημένη ανάληψη της επίβλεψης της Δ.Δ. από ένα εκ των άλλων δύο μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τη συμπλήρωσή της με ένα νέο μέλος τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής. 6.α.ii. Υποχρεώσεις Επιβλεπόντων Ένα μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα έως οκτώ (8) Διδακτορικές Διατριβές. Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων που επιβλέπει ένα μέλος Δ.Ε.Π. θα πρέπει να είναι συμβατός με τον φόρτο εργασίας του επιβλέποντα καθηγητή αλλά και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκπόνηση της Δ.Δ.. Αν ο Επιβλέπων Καθηγητής συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του Π.Κ. ή σε άλλο Α.Ε.Ι., συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των Δ.Δ. που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από τη Σχολή. Τα ίδια ισχύουν και για τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων Καθηγητής εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιτελέσει τα χρέη του επιβλέποντος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, η Συνέλευση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του Y.Δ. και γνώμη του νέου προτεινόμενου επιβλέποντος. Ο νέος Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να είναι κατά προτίμηση το ένα από τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανάληψη επίβλεψης Δ.Δ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα άλλα μέλη της Σ.Ε.. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων ή διχογνωμιών μεταξύ Επιβλέποντος Καθηγητή και Υποψήφιου Διδάκτορα ή/και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, παραπέμπονται προς επίλυση στη Συνέλευση του Τμήματος. 6.β. Διδακτορικές Σπουδές 6.β.i. Διάρθρωση Διδακτορικών Σπουδών Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο να προσδώσει στους Υ.Δ. το απαιτούμενο για την έρευνά τους επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της Διδακτορικής Διατριβής τους με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Μ.Π.Δ., περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.). Ο κύκλος μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας, περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται στο: 1. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής 2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος 3. Άλλα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. ή άλλο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Δ.Σ. και στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως ένα (1) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 38, παρ. 1 του ν. 4485/2017, χωρίς να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του ν. 4485/2017 ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Master, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως δύο (2) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Η παρακολούθηση μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, γίνεται καθ’υπέρβαση του αριθμού των φοιτητών και δωρεάν. Στα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να περιλαμβάνονται μαθήματα που ο Υ.Δ. είχε ήδη παρακολουθήσει σε προηγούμενες σπουδές του. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση την παρακολούθηση και πρόσθετων μαθημάτων από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εφόσον κρίνει ότι η παρακολούθησή τους θα βοηθήσει τον υποψήφιο να αποκτήσει το απαιτούμενο για την έρευνά του επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της Διδακτορικής Διατριβής του με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο παρακολούθησης των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί, μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των Διδακτορικών Σπουδών τους. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ενώ δικαιούνται βεβαίωσης παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς. 6.β.ii. Εγγραφές, Δηλώσεις και Παρακολούθηση Μαθημάτων Η εγγραφή των νέων Υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται με την αποδοχή της αίτησής τους. Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου. Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που θα τους ανατεθούν καθώς και ο τρόπος αξιολόγησής τους γίνεται με ευθύνη και κατά την κρίση του διδάσκοντα κάθε μαθήματος. 6.β.iii. Χρονική Διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και από τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία για τους πρώτους και τα επτά (7) έτη για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ. 6.β.iv. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη

ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.). Για την απόκτηση της Δ.Δ. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες: • Έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Π.Κ., μετά από αίτησή τους. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις βιβλιοθήκες του Π.Κ. και με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στις ηλεκτρονικές συνδρομές της κεντρικής βιβλιοθήκης του Π.Κ. • Οφείλουν να δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί και θα παρακολουθήσουν. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών είναι υποχρεωτική. • Έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση θα πρέπει να ενημερώνεται το τμήμα. • Για την ικανοποιητική πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής τους και την εκπλήρωση των ερευνητικών προσπαθειών τους, θα πρέπει οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να έχουν επαρκή φυσική παρουσία στο τμήμα. • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν το δικαίωμα, στα πλαίσια εκπόνησης της Δ.Δ. τους, να χρησιμοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου, του Τμήματος και του Π.Κ. σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και με σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της αντίστοιχης μονάδας. • Οφείλει να επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή του στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του. • Για θέματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, μπορούν να απευθύνονται στη Συνέλευση του Τμήματος. • Έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα συλλογικά όργανα διοίκησης. • Προσφέρουν εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες στο Τμήμα (όπως διενέργεια εργαστηρίων, επιτηρήσεις μαθημάτων, υποστήριξη της εκπόνησης διπλωματικών, κ.α.), με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή και σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος, μετέχοντας ενδεχομένως και στις ρυθμίσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ‘περί ωριαίας αντιμισθίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών’. • Συμμετέχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, σε ερευνητικά έργα και εκπόνηση μελετών με αμοιβή. Οι διδάκτορες διατηρούν, μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους, δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. 6.β.v. Υποτροφίες Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις τους και την προοπτική διάκρισης. Το τμήμα χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από αρμόδια επιτροπή, με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του τμήματος. Επιπλέον οι υποψήφιοι διδάκτορες δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια. 6.β.vi. Εκθέσεις Προόδου Η υποβολή των Εκθέσεων Προόδου (Ε.Π.) είναι υποχρεωτική. Ο υποψήφιος διδάκτορας, κατά τον πρώτο μήνα κάθε ακαδημαϊκού έτους και εφόσον έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες από την έγκριση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δ.Δ., υποβάλει γραπτώς και παρουσιάζει προφορικώς αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής του όσον αφορά την πρόοδο της Δ.Δ. κατά το προηγούμενο διάστημα, τις επιδόσεις του στα μαθήματα που του έχουν ανατεθεί και τον προγραμματισμό της για το επόμενο έτος. Οι Εκθέσεις Προόδου, συνοδευόμενες από σχόλια της Συμβουλευτικής Επιτροπής, υπογράφονται από τον επιβλέποντα καθηγητή και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλονται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία της Σχολής. Οι Εκθέσεις Προόδου εν συνεχεία εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Συνέλευση του Τμήματος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή στα σχόλιά της που συνοδεύουν την Ε.Π., θα πρέπει να αναφέρει την πρόοδο εκπόνησης της Δ.Δ., τα προβλήματα που έχει επισημάνει ως προς αυτήν αλλά και την εκπλήρωση των υπόλοιπων υποχρεώσεων του Υ.Δ., προτείνοντας τη λήψη μέτρων για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχει επισημάνει. 6.β.vii. Αναστολή, Παράταση και Διαγραφή από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει, μετά από αίτημα του υποψηφίου, τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, την χορήγηση παράτασης, για την ολοκλήρωση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, διάρκειας έως ένα ημερολογιακό έτος. Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, εργασίας, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του υποψήφιου διδάκτορα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετρείται στο χρόνο μέγιστης διάρκειας. Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται κατά το πρώτο έτος εκπόνησης της Δ.Δ. Το αίτημα παράτασης ή αναστολής των Διδακτορικών Σπουδών ενός υποψήφιου διδάκτορα προϋποθέτει τη σύνταξη από τη Συμβουλευτική Επιτροπή έκθεσης με την οποία θα αιτιολογείται το αίτημα και θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της παράτασης ή της αναστολής και θα εισηγείται για κάθε έτος την οργάνωση της συνέχισης εκπόνησης της Δ.Δ. Η έκθεση αυτή εγκρίνεται ή απορρίπτεται τεκμηριωμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει δικαίωμα να παραστεί σε επόμενη Συνέλευση και να λάβει το λόγο υποστηρίζοντας το αίτημα. Σε περίπτωση που η Συνέλευση επιμείνει στην απόφαση απόρριψης, τότε ο Υποψήφιος Διδάκτορας διαγράφεται οριστικά από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, παράτασης ή/και αναστολής, ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος από όλους του Υ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της. Μετά την παρέλευση αυτού του ορίου, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες διαγράφονται από τα Μητρώα του Τμήματος. Υποψήφιος διδάκτορας που: - Με αίτησή του/της αιτείται τη διαγραφή του, - παραλείπει να υποβάλει την ετήσια έκθεση προόδου εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, - υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης, - απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα (1) εξάμηνο από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις του υποψήφιου διδάκτορα, - αποτυγχάνει τρεις (3) φορές στην εξέταση μαθημάτων που του έχουν ανατεθεί, - δεν εκπληρώνει τις εκπαιδευτικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα που του έχουν ανατεθεί, - αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της διδακτορικής διατριβής, διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αδιαφορεί και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, του γίνεται έγγραφη υπόμνηση των υποχρεώσεών του από την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με κοινοποίηση στο Τμήμα. Εάν μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν ανταποκρίνεται σε αυτά, τότε η Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή του από τα Μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του διδακτορικού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.

Άρθρο 7

Ολοκλήρωση Διδακτορικών Διατριβών

7.α. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή Η Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. εκ των οποίων τα τρία (3) είναι τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση που μέλη της τριμελούς έχουν αφυπηρετήσει, αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ν. 4485/2017, άρθρο 41, παρ. 2). Τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στη Σχολή. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι., μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές (των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄) αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. 7.β. Συγγραφή, Υποστήριξη και Εξέταση Διδακτορικής Διατριβής Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο του επιστημονικού έργου του υποψηφίου διδάκτορος και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η εγκριθείσα γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ. δεν είναι η ελληνική, ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται στη συγγραφή εκτενούς περίληψης στην ελληνική και την υποβολή της μαζί με τη Δ.Δ. του. Μετά τη συγγραφή της διατριβής, ο υποψήφιος καταθέτει τη διδακτορική του διατριβή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος, και υποβάλει αίτημα, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, για τον ορισμό της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της. Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από την εισήγηση της Σ.Ε. όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα και λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ορίζει την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η Γραμματεία, παραδίδει με αριθμό πρωτοκόλλου τη Δ.Δ. στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία της εξέτασης θα πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την παράδοση της Δ.Δ.. Η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει σε συντομότερο χρονικό διάστημα μόνον αν συμφωνήσουν και τα επτά (7) μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, που δεν συμμετείχαν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μπορούν να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις επί της Διδακτορικής Διατριβής, τα οποία γνωστοποιούν στον Υποψήφιο Διδάκτορα προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές. Τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την παρουσίαση θα πρέπει να ανακοινώνονται από την γραμματεία: το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου διδάκτορα, το θέμα και η περίληψη της Δ.Δ., η επταμελής επιτροπή, ο χρόνος και ο τόπος εξέτασης της διατριβής. Κατά την εξέταση, ο υποψήφιος αναπτύσσει τη Διδακτορική Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Της διαδικασίας προεδρεύει ο Κοσμήτορας και εν τη απουσία του ο Επιβλέπων Καθηγητής. Μετά την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Εν συνεχεία ερωτήσεις μπορούν να υποβάλουν και άλλα μέλη της Σχολής που παρευρίσκονται στην παρουσίαση. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της κρίσης τους στον προεδρεύοντα της δημόσιας παρουσίασης, ο οποίος και το ανακοινώνει δημοσίως. Η έγκριση ή απόρριψη της διδακτορικής διατριβής βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Διδακτορικής Διατριβής πριν ή/και κατά την υποστήριξη. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας καλείται να προβεί στην προσαρμογή του κειμένου της Δ.Δ. Το τελικό κείμενο κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και σε τρία έντυπα αντίγραφα μαζί με συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη Γραμματεία της Σχολής, και στη Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η Γραμματεία μεριμνά για την προώθηση των αντιγράφων στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ελέγχει ότι έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση της διατριβής στο αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία είναι υποχρεωτική. Οι παραπάνω αλλαγές τίθενται υπόψη του Τμήματος προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει το αναμορφωμένο τεύχος της διατριβής, με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, εντός του επόμενου διδακτικού εξαμήνου και να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος την τελική επανεξέταση της διδακτορικής διατριβής του. Διδακτορική Διατριβή που δεν έχει εγκριθεί οριστικά, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί ξανά στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ούτε σε άλλο Τμήμα του Π.Κ. ή ΑΕΙ. 7.γ. Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι οι εξής: • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. • Επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. • Να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή μια (1) δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μια (1) σε πρακτικά συνεδρίου με κρίση στο πλήρες κείμενο ή να έχει κατοχυρώσει μια (1) πατέντα. λοιπα μέλη της συμβουλευτικής τους επιτροπής, • Υποβολή, εγκεκριμένων από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ετήσιου αναλυτικού υπομνήματος προόδου της διδακτορικής διατριβής καθώς και την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του υποψήφιου διδάκτορα, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. • Επιτυχής προφορική υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής τους ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής τους επιτροπής, μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρονικού διαστήματος των τριών ή τεσσάρων ετών κατά περίπτωση, από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και ενός εξαμήνου πριν την πάροδο του μέγιστου χρόνου φοίτησης κάθε περίπτωσης. • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και όσων καθηκόντων τους ανατίθενται από την Συνέλευση του Τμήματος και τον επιβλέποντα της Δ.Δ. του. 7.δ. Απονομή και Αναγόρευση Η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αναγόρευση και ορκωμοσία (Παράρτημα Ι) του υποψηφίου σε Διδάκτορα πραγματοποιείται ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος. Η τελετή αποφοίτησης λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που ορίζεται από τη Πρυτανεία, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων των Σχολών. 7.ε. Τύπος Διδακτορικού Διπλώματος Τα Διδακτορικά Διπλώματα απονέμονται χωρίς αριθμητικό ή άλλο χαρακτηρισμό ενώ εκδίδονται και υπογράφονται από τους αρμόδιους με ευθύνη του Τμήματος. Μετά την αναγόρευσή του, ο νέος Διδάκτορας λαμβάνει: 1. Διδακτορικό Δίπλωμα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, και 2. Παράρτημα Διδακτορικού Διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α' 189).

Άρθρο 8

Διατριβές με Συνεπίβλεψη

Το Τμήμα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του ιδίου Ιδρύματος, άλλα Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα στα πλαίσια των ν. 4310/2014 και ν. 4485/2017 καθώς και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθορίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των άλλων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση για τα Διιδρυματικά και Διατμηματικά Μεταπτυχιακά (ΦΕΚ Β΄/0972/19-3-2018).

Άρθρο 9

Αξιολόγηση Διδακτορικών Σπουδών

Αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των μαθημάτων και των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. γίνεται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με ευθύνη της Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10

Πόροι των Διδακτορικών Σπουδών

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και εξοπλιστικών αναγκών των Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να γίνεται από: • τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, • ερευνητικά προγράμματα, και • απευθείας χρηματοδότηση των Διδακτορικών Σπουδών από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα ή άλλη νόμιμη πηγή, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Μ.Π.Δ. Η χρηματοδότηση των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. Το Τμήμα μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και γενικότερα προσέλκυσης οικονομικών ενισχύσεων ή παροχής εξοπλισμού για τις ανάγκες των Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από την έγκρισή του. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι Επιβλέποντες Καθηγητές, οι Συμβουλευτικές Επιτροπές και οι Εξεταστικές Επιτροπές που έχουν ήδη οριστεί συνεχίζουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι ήδη φοιτούντες Υποψήφιοι Διδάκτορες κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού ισχύουν όπως αυτά έχουν εγκριθεί κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Εφόσον ολοκληρώσουν τις Διδακτορικές Διατριβές τους εντός του επόμενου ημερολογιακού έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, για την υποβολή της ισχύει η προϋπόθεση μιας δημοσίευσης αντί των δημοσιεύσεων του άρθρου 7 παρ. γ. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 12

Μαθήματα Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο ενώ η αναλυτική παρουσίασή τους γίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΦΕΚ.