Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει εναρμονίσει την πολιτική ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος.

Αποστολή της Σχολής ΜΠΔ, είναι η προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας των συστημάτων παραγωγής, των συστημάτων αποφάσεων και της οργάνωσης και διοίκησης σύνθετων τεχνοοικονομικών συστημάτων και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, μηχανικών με ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, στόχος της Σχολής είναι η καλλιέργεια στους αποφοίτους της, ικανοτήτων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης τους.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) της Σχολής ΜΠΔ είναι προσανατολισμένο στη μετεκπαίδευση των φοιτητών και την εξειδίκευσή τους σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα στους τομείς της παραγωγής, της διοίκησης και της αειφόρου ανάπτυξης υιοθετώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει γνώσεις θετικών επιστημών, επιστημών μηχανικού, και διοικητικών επιστημών. Η Σχολή, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στους βασικούς στόχους των προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνει, παρακολουθεί τις εξελίξεις στους χώρους της επιστήμης και τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, αλλά και της αγοράς εργασίας, προβαίνοντας με ομαλό τρόπο στις κατάλληλες προσαρμογές και δράσεις βελτίωσης του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους.

Στρατηγικοί στόχοι της Σχολής αναφορικά με τα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνει είναι:

· Η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, μέσω μιας φοιτητοκεντρικής προσέγγισης, που προσαρμόζεται δυναμικά στις εξελίξεις στα πεδία σχετικά με τα αντικείμενα των ΠΜΣ και του ΠΔΣ.

· Η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, η προώθηση της αριστείας και η ενίσχυση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.

· Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας τους αποφοίτους, καθώς και μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς, αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Ειδικότεροι στόχοι του ΠΔΣ είναι:

· η παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων μεθόδων υψηλού επιπέδου μέσω της προαγωγής πρωτότυπης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της διδασκαλίας στα επιστημονικά πεδία των Μ.Π.Δ. και

· η άρτια προετοιμασία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και να αναλάβουν ηγετικά καθήκοντα στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών της στόχων η Σχολή εφαρμόζει τις εξής δράσεις και διαδικασίες:

1. Συνεχής παρακολούθηση της οργάνωσης και υλοποίησης των ΠΜΣ και του ΠΔΣ, καθώς και περιοδική αναμόρφωσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις των πεδίων που θεραπεύει η Σχολή και να εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους.

2. Ενίσχυση της σύνδεσης διδασκαλίας και έρευνας, δίνοντας έμφαση στην εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών υψηλού επιπέδου και της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικές ομάδες και εκδηλώσεις.

3. Συστηματική καταγραφή, τυποποίηση και εξειδίκευση των μαθησιακών στόχων των ΠΜΣ και του ΠΔΣ, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα περιγράμματα των μαθημάτων.

4. Ετήσια αξιολόγηση των προγραμμάτων (μαθημάτων και διδασκόντων), η οποία υλοποιείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Σχολής, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Ευρεία χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του διδακτικού έργου και των λειτουργικών διαδικασιών των προγραμμάτων (eClass, ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πλατφόρμα περιγραμμάτων).

6. Περιοδική οργάνωση ειδικών ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, με σκοπό την προβολή των ΠΜΣ και του ΠΔΣ της Σχολής και ενίσχυση της σύνδεσής τους με επαγγελματικούς φορείς, τους αποφοίτους και επιστημονικούς φορείς.

7. Ειδικά για το ΠΔΣ, εποπτεία για την τήρηση του κανονισμού και εξασφάλιση του επιστημονικού κύρους των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών μέσω της καθοδήγησης κάθε υποψήφιου διδάκτορα από αρμόδια όργανα και της απαίτησης για διεθνή αναγνώριση της διδακτορικής έρευνας μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων μετά από κρίση και κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προκύπτει από τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μελών της Σχολής, δηλαδή των οργάνων διοίκησης, των μελών ΔΕΠ, του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, και του διοικητικού προσωπικού, στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Η Σχολή ΜΠΔ παραμένει προσηλωμένη στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας στα ΠΜΣ και το ΠΔΣ που οργανώνει. Απώτερος στόχος είναι η άρτια κατάρτιση αποφοίτων και επιστημόνων-ερευνητών υψηλού επιπέδου, η εθνική και διεθνής αναγνώριση της Σχολής ως κέντρου αριστείας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η δημιουργία επωφελών συνεργιών με έμφαση στην καινοτομία και η προσέλκυση υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της Σχολής ΜΠΔ για τα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου υπόκεινται σε περιοδική επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται από τη Συνέλευση της Σχολής, την ΟΜΕΑ και την ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.