Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Οι αιτήσεις στο ‘Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system (https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication), των:

  1. Αίτηση του υποψηφίου για εισαγωγή στο πρόγραμμα Δ.Δ., αναγράφοντας τον προτεινόμενο τίτλο, τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης.
  2.  Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών από όλα τα ιδρύματα που αποφοίτησαν. Επί πλέον, εφ' όσον κάποιο πτυχίο έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, θα πρέπει και το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών να έχουν συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα Μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/). Για περιπτώσεις μη καταχώρησης στα Μητρώα ή για πτυχία από αλλοδαπά ιδρύματα μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ακολουθούνται διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4, 5 του άρθρου 304 και τα άρθρα 307-310 του ν. 4957/2022.
  3. Αντίγραφα εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  5. Σχέδιο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στο οποίο θα αναφέρονται το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο, οι ερευνητικοί στόχοι, η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα και την επιστήμη, η βασική βιβλιογραφία καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.
  6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Συνέλευσης, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  9. Μια φωτογραφία.

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.