Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 

Το πρόγραμμα απαιτεί την καταβολή διδάκτρων;

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) της Σχολής ΜΠΔ προσφέρεται δωρεάν.

 

Ποιοι μπορούν να εισαχθούν στο πρόγραμμα;

Κάτοχοι είτε μεταπτυχιακού διπλώματος είτε ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 και βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ (8). Εφ' όσον δεν ικανοποιείται το τελευταίο κριτήριο, η Συνέλευση αποφασίζει κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το ερευνητικό έργο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου.

Επί πλέον πληροφορίες στο άρθρο 5 του Κανονισμού του ΠΔΣ.

 

Πότε υποβάλλονται αιτήσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα;

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Πώς γίνεται η αίτηση και τι δικαιολογητικά χρειάζεται;

Οι αιτήσεις εισαγωγής στο ΠΔΣ γίνονται μετά από εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονικά αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης και κατοχής τίτλων, ονόματα συστηνόντων (οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απ' ευθείας από τους συντάκτες στη Γραμματεία του ΠΔΣ) και σχέδιο εκπόνησης της διατριβής. Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού.

 

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

αράγραφος 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού) Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων (ΥΔ) πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής ή του διευθυντή του προγράμματος. Η Συνέλευση αφού λάβει υπόψη της την εισήγηση καθώς και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, είτε εγκρίνει την αίτηση και καθορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής και τα μαθήματα, είτε την απορρίπτει κατόπιν αιτιολόγησης.

 

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη και η μέγιστη έξι (6). Περιπτώσεις αναστολής φοίτησης και παράτασης του χρόνου σπουδών προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού.

 

Υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων;

Οι ΥΔ πρέπει στα δύο πρώτα έτη των σπουδών να επιτύχουν σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα που έχουν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), τα οποία τους εγκρίνει η Συνέλευση κατά την αίτηση εισαγωγής στο πρόγραμμα. Ο ΥΔ διαγράφεται από το πρόγραμμα αν έχει συνολικά τρεις (3) αποτυχίες σε μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο 7 του Κανονισμού.

 

Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

Οι όροι παρακολούθησης καθορίζονται από τους διδάσκοντες (εδάφιο 3α του άρθρου 9 του Κανονισμού). Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης (εδάφιο 1β του άρθρου 7 του Κανονισμού).

 

Ποια είναι η γλώσσα εκπόνησης της ΔΔ;

Η ελληνική ή Αγγλική με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποτροφιών;

Το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης διατηρεί έναν σύνδεσμο που ανακοινώνει υποτροφίες που προσφέρονται σε φοιτητές.

Όταν διατίθενται σχετικοί πόροι, η Σχολή χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στο πρόγραμμα κατόπιν αξιολόγησης από αρμόδια επιτροπή, με βάση κριτήρια που καθορίζονται από τη Συνέλευση.

Επιπλέον ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και στην εκπόνηση μελετών με αμοιβή ή σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση και να αμείβεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.phd.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του ΠΔΣ (e-mail, τηλ. 2821037161).