Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 

Η Δομή προγράμματος καθορίζεται απο το ΦΕΚ: "Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης."

 

Η συμμετοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την προφορική εξέταση του υποψήφιου, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. ή άλλο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Δ.Σ. και στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως ένα (1) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Υποψήφιοι Διδάκτορες που είχαν γίνει δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 38, παρ. 1 του ν. 4485/2017, χωρίς να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του ν. 4485/2017 ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Master, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Δ.Σ. και στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως δύο (2) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ.. Η παρακολούθηση μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, γίνεται καθ’υπέρβαση του αριθμού των φοιτητών και δωρεάν. Στα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να περιλαμβάνονται μαθήματα που ο Υ.Δ. είχε ήδη παρακολουθήσει σε προηγούμενες σπουδές του. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση την παρακολούθηση και πρόσθετων μαθημάτων από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εφόσον κρίνει ότι η παρακολούθησή τους θα βοηθήσει τον υποψήφιο να αποκτήσει το απαιτούμενο για την έρευνά του επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της Διδακτορικής Διατριβής του με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο παρακολούθησης των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί, μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των Διδακτορικών Σπουδών τους. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ενώ δικαιούνται βεβαίωσης παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και από τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία για τους πρώτους και τα επτά (7) έτη για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ.

 

 Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος

 

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από Υποψήφιο Διδάκτορα (ΥΔ) είναι:
• Εκπόνηση εγκεκριμένης από τη Συνέλευση του Τμήματος διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
• Επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων που έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
• Δημοσιεύσεις:
τουλάχιστον δύο (2) άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
ή ενός (1) άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και ενός (1) τουλάχιστον σε πρακτικά συνεδρίου με κρίση στο πλήρες κείμενο ή κατοχύρωση μίας (1) τουλάχιστον πατέντας.
• Συνεχής συνεργασία με τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής.
• Υποβολή κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους εγκεκριμένων από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ετήσιων αναλυτικών υπομνημάτων προόδου της διδακτορικής διατριβής και ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας.
• Επιτυχής προφορική υποστήριξη  της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής τους επιτροπής, μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρονικού διαστήματος των τριών ή τεσσάρων ετών κατά περίπτωση, από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και ενός εξαμήνου πριν την πάροδο του μέγιστου χρόνου φοίτησης κάθε περίπτωσης.
• Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκπλήρωση καθηκόντων που ανατίθενται από την Συνέλευση του Τμήματος και τον επιβλέποντα.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει: Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Ο χορηγούμενος τίτλος είναι: Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης.