Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 

Η δομή προγράμματος και ο κανονισμός σπουδών καθορίζονται στο τεύχος Β' ΦΕΚ 4996/2023: "Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης."

 

Για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την ολοκλήρωση ενός κύκλου μαθημάτων, την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και την προφορική εξέταση του υποψήφιου.

 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα με 30 ECTS. Τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα πρέπει να ανήκουν στο διδακτορικό πρόγραμμα (βλ. κατάλογο μαθημάτων). Οι υπόλοιπες μονάδες ECTS μπορούν, κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης της Σχολής, να συμπληρώνονται με μαθήματα από άλλα προγράμματα διδακτορικών ή μεταπτυχιακών σπουδών που διοργανώνουν ή συνδιοργανώνουν σχολές του Π.Κ., εφ’ όσον γι’ αυτά παρέχεται δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης. Στα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να περιλαμβάνονται μαθήματα που ο ΥΔ είχε παρακολουθήσει σε προηγούμενες σπουδές. Η Συνέλευση δύναται να αναθέσει στον ΥΔ επί πλέον μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος. Ο ΥΔ οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των σπουδών του. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Θέματα παράτασης και αναστολής σπουδών περιγράφονται στο άρθρο 8 του Κανονισμού Σπουδών.

 

 Προϋποθέσεις και διαδικασίες απόκτησης διδακτορικού διπλώματος:


• Εκπόνηση εγκεκριμένης από τη Συνέλευση του Τμήματος διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής.
• Επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων.
• Δύο δημοσιεύσεις (λεπτομέρειες στο άρθρο 12 του Κανονισμού Σπουδών).
• Συνεχής συνεργασία με τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εκπλήρωση καθηκόντων που ανατίθενται από τη Συνέλευση και τον επιβλέποντα
• Υποβολή κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους εγκεκριμένων από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ετήσιων αναλυτικών υπομνημάτων προόδου της διδακτορικής διατριβής και ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας.
• Επιτυχής προφορική υποστήριξη, εντός των επιτρεπτών χρονικών ορίων, της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής τους επιτροπής.
.

Ο χορηγούμενος τίτλος είναι: Διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης.