Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Slide background

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 

Η Δομή προγράμματος καθορίζεται απο το ΦΕΚ: "Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης."

 

Η συμμετοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, την προφορική εξέταση του υποψήφιου, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. ή άλλο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Δ.Σ. και στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως ένα (1) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 38, παρ. 1 του ν. 4485/2017, χωρίς να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46, του ν. 4485/2017 ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Master, υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα ανήκουν στα διδακτορικά μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. ‘Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης’ του Τμήματος Μ.Π.Δ. και έως δύο (2) από τα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Η παρακολούθηση μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, γίνεται καθ’υπέρβαση του αριθμού των φοιτητών και δωρεάν. Στα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να περιλαμβάνονται μαθήματα που ο Υ.Δ. είχε ήδη παρακολουθήσει σε προηγούμενες σπουδές του. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει κατά περίπτωση την παρακολούθηση και πρόσθετων μαθημάτων από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εφόσον κρίνει ότι η παρακολούθησή τους θα βοηθήσει τον υποψήφιο να αποκτήσει το απαιτούμενο για την έρευνά του επιστημονικό υπόβαθρο και την σύνδεση της Διδακτορικής Διατριβής του με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Μ.Π.Δ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο παρακολούθησης των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί, μέσα στα δύο (2) πρώτα έτη των Διδακτορικών Σπουδών τους. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ενώ δικαιούνται βεβαίωσης παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη για τους κατόχους Δ.Μ.Σ., ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και από τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη για τους υποψηφίους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί ως ειδικές περιπτώσεις, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή την έγκριση ουσιαστικής τροποποίησης του περιεχομένου της και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ίδια ημερομηνία για τους πρώτους και τα επτά (7) έτη για τους μη κατόχους Δ.Μ.Σ.

 

 Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι οι εξής: • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. • Επιτυχή παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. • Να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή μια (1) δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μια (1) σε πρακτικά συνεδρίου με κρίση στο πλήρες κείμενο ή να έχει κατοχυρώσει μια (1) πατέντα.

• Συνεχή συνεργασία με τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα μέλη της συμβουλευτικής τους επιτροπής, • Υποβολή, εγκεκριμένων από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ετήσιου αναλυτικού υπομνήματος προόδου της διδακτορικής διατριβής καθώς και την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του υποψήφιου διδάκτορα, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. • Επιτυχής προφορική υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής τους ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής τους επιτροπής, μετά τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρονικού διαστήματος των τριών ή τεσσάρων ετών κατά περίπτωση, από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και ενός εξαμήνου πριν την πάροδο του μέγιστου χρόνου φοίτησης κάθε περίπτωσης. • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και όσων καθηκόντων τους ανατίθενται από την Συνέλευση του Τμήματος και τον επιβλέποντα της Δ.Δ. του.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει: Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Ο χορηγούμενος τίτλος είναι του: Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.